مرا ببوس !!!

مرا ببوس، مرا ببوس


برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشتبهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جستجوی سرنوشتدر میان توفان هم پیمان با قایقران هاگذشته از جان باید بگذشت از توفان هابه نیمه شب ها دارم با یارم پیمان هاکه بر فروزم آتش ها در کوهستان هاشب سیه سفر کنم، ز تیره ره گذر کنمنگرتو ای گل من، سرشک غم بدامن، برای من میفکندختر زیبا امشب بر تو مهمانم، در پیش تو می مانم، تا لب بگذاری بر لب من


دختر زیبا از برق نگاه تو، اشگ بی گناه تو، روشن گردد یک امشب من


ستاره مرد سپیده دم، به رسم یک اشاره، نهاده دیده برهم،میان پرنیان غنوده بود.در آخرین نگاهش نگاه بی گناهش، سرود واپسین سروده بود.بین که من از این پس دل در راه دیگر دارم.به راه دیگر شوری دیگر در سر دارمبه صبح روشن باید از آن دل بردارم، که عهد خونین با صبحیروشن تر دارم... هامراببوساین بوسه وداعبوی خون می دهد


شاعر:حیدر رقابی
خواننده:حسن گلنراقی

                                       دانلود آهنگ با لینک اختصاصی وبلاگ

/ 0 نظر / 22 بازدید