منوببخش !!!

منوببخش اگه موهام امروزی نیست // اگه حرفم از رویِ دلسوزی نیست

اگه مثلِ تو شاد نیستمُ // اگه اهل ترانه های پاپ نیستمُ

منوببخش اگه ما اقلیتیم // اگه واسم نداری هیچ اهمیتی

منوببخش اگه تورو نمی بخشمو// اگه همش بهت میگم بگیر دستمو


منو ببخش اگه تو حرفام،هرگز نبودم اون چیزی که تو میخوای//منو ببخش اگه تو فردام هرگز نمیشم اون چیزی که تو میخوای


منو ببخش،منو ببخش بخاطر همه ی دروغایی که نگفتم// به خاطر زندگی ای که نکردم //به خاطر لحظه هایی که نَمُردم منو ببخش


مثل برگ تو مسیر باد، هر طرف بوزه راه میری// منو ببخش اگه فریاد میزنم مسیرت غلطه داری اشتباه میری

بهرام – منو ببخش

/ 0 نظر / 23 بازدید